Меню Закрити

15. Розв’язування задач засобами табличного процесора


Завдання 1

Створити електронну таблицю для побудови і дослідження графіка квадратичної функції.

 • Передбачити введенння коефіцієнтів a, b, c в окремих клітинках.
 • Створити таблицю аргументів та результатів функції на проміжку від -10 до 10 з кроком 0,5 або 1;
 • Побудувати графік функції для a=1, b=0, c=0.
 • Налаштувати графік для максимально можливої подібності до графіків функції, з якими мали справу на уроках алгебри.
 • Змінюючи коефіцієнти a, b, c в межах від 5 до -5 дослідити зміни графіка функції. Зробити висновки.
 • *Побудувати графіки інших функцій, що вивчалися на уроках алгебри.

Завдання 2

Створити електронну таблицю для розвязування наступної задачі.

Рух двох тіл заданий рівняннями х1 = 2t та x2= 120 – 6t. Знайдіть час та місце зустрічі графічно.

 • Створіть таблицю для побудови графіків руху обох тіл.
 • Проміжок часу, на якому досліджується рух тіла від 0 до 20;
 • Графік налаштуйте так, щоб можна було максимально точно визначити місце та час зустрічі.
 • Вдоскональте таблицю для загального випадку розв’язку подібної задачі використовуючи рівняння руху х=х0+vt, де х0 – початкова координата тіла, v – швидкуість руху тіла. Введення цих значень для кожного тіла передбачте в окремих клітинках.
 • *Створіть аналогічну таблицю для визначення місця та часу зустрічі тіл, які рухаються рівноприскорено.

Завдання 3

Використовуючи файл-заготовку “Відвідування” проведіть обчислення та візуалізацію даних, щодо ввідвідування учнями школи.

 • Заголовки таблиці не змінювати;
 • Інформацію в сірих клітинках не змінювати;
 • Червоні клітинки мають залишитися порожні;
 • В зелених клітинках повинні бути проведенні обчислення з використанням формул та вбудованих функції;
 • Побудувати діаграми (декілька), які максимально візуалізують дані про відвідування.