Меню Закрити

21. Створення алгоритмів з розгалуженнями


Завдання 1

Створи програму для знаходження більшого із трьох введених користувачем чисел.

Покажи результат вчителю або надішли через classroom.


Завдання 2

Селенія, Артур і Бахлюш сидять у бульбашках у водопровідній трубі і чекають, хто перший випливе. Першою потік води винесе найбільшу бульбашку, другою – середню, останньою – найменшу.

Користувач має ввести значення розмірів бульбашок кожного персонажа (у мм), після чого програма має вивести ці значення в порядку їх зменшення.

*Впорядкування чисел у порядку зменшення (збільшення) називається також сортуванням за спаданням (зростанням)

Покажи результат вчителю або надішли через classroom.


Домашнє завдання

  • переглянь матеріали уроку;
  • опрацюй матеріали підручника відповідно до змісту уроку;
  • створи програму, яка за заданим числом n, яке лежить в межах від 1 до 12 та відповідає номеру місяця, виведе його назву.

Надішли результат через classroom.