Меню Закрити

2. Інформаційний світ

2.1 Пошук інформації у різних джерелах

2.2 Надійні та не надійні джерела інформації

2.3 Адреса веб-ресурсу

2.4 Чому важливо бути чесним

3. Алгоритми і програми

3.1 Умови

3.2 Година коду

3.3 Події та їх наслідки

3.4 Алгоритми з розгалуженням

3.5 Логічні висловлювання з конструкціями «не», «і», «або»

3.6 Створення та виконання алгоритмів з розгалуженням для виконавців у середовищі програмування

3.7 Цикли: повторення задану кількість разів. Повторення до виконання умови

3.8 Алгоритми з циклами

3.9 Створення та виконання алгоритмів з циклами для виконавців у середовищі програмування

3.10 Розвязок задач у середовищі програмування для дітей

3.11 Повторення та узагальнення вивченого

4. Цифрові пристрої

4.1 Складові комп’ютера

4.2 Пристрої введення та виведення інформації

4.3 Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією

5. Дані та їх представлення

5.1 Передавання інформації

5.2 Зберігання інформації

5.3 Перетворення інформації. Кодування інформації

5.4 Вдосконалення текстів через виділення кольором, шрифтами фрагментів тексту, окремих слів

5.5 Списки. Послідовні списки у текстах

5.6 Таблиці. Доповнення готових таблиць

5.7 Схеми, діаграми

5.8 Змінювання та доповнення текстів з таблицями, зображеннями, схемами

5.9 Індивідуальні та групові проекти

5.10 Повторення та узагальнення вивченого