Меню Закрити

2. Пошук в інтернеті

2.1 Поняття про глобальну мережу Інтернет та її призначення. Безпечне користування Інтернетом

2.2 Пошук інформації в Інтернеті як життєва/навчальна проблема та інформаційний процес

2.3 Браузери, їх призначення, використання та налаштування. Особливості роботи з браузерами на мобільних пристроях. Сайти, розміщення інформації на сайтах. Навігація по сайтах

2.4 Пошукові системи, їх призначення. Алгоритми роботи пошукових систем. Прості методи та алгоритми пошуку. Ключові слова, запити пошуку. Особливості пошуку різних типів інформації в Інтернеті

2.5 Критичне оцінювання інформації, отриманої з Інтернету. Ресурси для перевірки достовірності інформації

2.6 Академічна доброчесність. Правила цитування та використання авторської інформації

2.7 Підсумковий урок

3. Текстові документи

3.1 Текстовий документ, його об’єкти та їх властивості. Програмне забезпечення для опрацювання текстів

3.2 Створення та збереження текстових документів. Правила і способи введення тексту, його виділення, редагування та форматування

3.3 Робота з текстовими фрагментами (копіювання, вирізання, вставка, пошук та замінювання). Перевірка правопису

3.4 Списки у текстових документах, їх форматування

3.5 Таблиці у текстових документах, їх форматування

3.6 Графічні зображення у текстових документах, їх форматування

3.7 Параметри сторінок. Підготовка текстового документа до друку

3.8 Електронний документообіг, безпаперові технології обробки даних

3.9 Підсумковий урок

4. Алгоритми та програми. Анімації та узори

4.1 Алгоритми та їх роль в житті людини

4.2 Виконавець. Виконавці алгоритмів та їхні системи команд

4.3 Способи опису алгоритму. Програма

4.4 Середовище опису й виконання алгоритмів

4.5 Лінійні алгоритми

4.6 Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання

4.7 Алгоритми з розгалуженнями.

4.8 Повна та коротка форми розгалуження

4.9 Алгоритми з повтореннями

4.10 Малювання в середовищі програмування.

4.11 Алгоритми з розгалуженням для побудови фігур

4.12 Алгоритми з повторенням для побудови фігур

4.13 Складні побудови

4.14 Вибір та поєднання алгоритмічних структур для розв’язування поставленої задачі

4.15. Поняття моделі та моделювання. Роль абстрагування для створення моделі

4.16 Поняття та етапи виконання проекту

4.17 Виконання проекту. Помилка, як можливість удосконалення результату роботи проєкту

4.18 Презентація виконаних проектів

4.19 Резервний час

5. Комп’ютерна графіка

5.1 Растрові і векторні зображення, їх об’єкти і властивості

5.2 Прикладні програми для перегляду, обробки та створення графічних зображень

5.3 Графічні примітиви та інструменти для побудови об’єктів зображення

5.4 Операції над об’єктами та групами об’єктів

5.5 Багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах

5.6 Графічні ефекти

5.7 Поєднання тексту та графічних зображень

5.8 Формати файлів растрових і векторних зображень

5.9 Узагальнення та повторення вивченого

5.10 Узагальнення та повторення вивченого