Меню Закрити

2. Спільна робота з документами

2.1 Хмарні сервіси. Програмне забезпечення для опрацювання текстів. Правила введення і редагування текстів. Зберігання даних.

2.2 Рівні та способи доступу до ресурсів. Керування спільним доступом до них та колективна робота з документами в Інтернеті.

2.3 Використання інтернетресурсів для спільної роботи.

2.4 Введення, редагування та форматування символів і абзаців.

2.5 Введення, редагування та форматування символів і абзаців.

2.6 Додавання зображень із файлу та їх форматування.

2.7 Додавання фігур та їх форматування

2.8 Додавання тексту до графічних зображень та його форматування

2.9 Закріплення навичок роботи з текстовими документами

2.10 Проект з теми електронна пошта, спільна робота з документами.

2.11 Презентація проектів

2.12 Підсумковий урок

3. Моделювання в електронних таблицях (частина 1)

3.1 Поняття електронної таблиці. Табличні процесори, їх призначення.

3.2 Середовище табличного процесора. Об’єкти електронних таблиць – аркуш, клітинка, діапазон клітинок.

3.3 Введення даних та форматування електронних таблиць

3.4 Типи даних: числові, грошові, дати, текст, відсотки. Введення, редагування й форматування даних основних типів.

3.5 Редагування та форматування електронних таблиць.

3.6 Адресація. Формули.

3.7 Адресація. Формули.

3.8 Проект обчислення в електронних таблицях, форматування таблиць. Підсумковий урок

4. Моделювання в електронних таблицях (частина 2)

4.1 Діаграми. Вибір типу та побудова діаграм. Зображення рядів даних.

4.2 Побудова діаграм. Форматування діаграм

4.3 Розв’язування задач з побудовою діаграм

4.4 Проект діаграми в електронних таблицях

4.5 Підсумковий урок

5. Алгоритми та програми (частина 1)

5.1 Об’єкти і події

5.2 Поняття про програмний об’єкт. Властивості об’єкта. Створення програмних об’єктів.

5.3 Поняття події. Види подій. Програмне опрацювання події.

5.4 Змінювання значень властивостей об’єкта в програмі.

5.5 Розв’язання задач на програмування об’єктів і подій.

5.6 Розв’язання задач на програмування об’єктів і подій.

5.7 Вкладені алгоритмічні структури повторення.

5.8 Застосування вкладених алгоритмічних структур повторення для розв’язання задач.

5.9 Розв’язання задач із використанням об’єктів і вкладених алгоритмічних структур.

5.10 Вкладені алгоритмічні структури розгалуження.

5.11 Розв’язання задач із використанням об’єктів і вкладених алгоритмічних структур. Підсумковий урок

6. Алгоритми та програми (частина 2)

6.1 Змінні величини в програмуванні.

6.2 Розв’язування задач з змінними величинами

6.3 Створення подійно орієнтованих програм

6.4 Проект алгоритми та програми

6.5 Робота над проектом

6.6 Робота над проектом

6.7 Робота над проектом

6.8 Презентація проектів

6.9 Підсумковий урок