Меню Закрити

1. Кодування даних та апаратне забезпечення

1.1 Інструктування з безпеки життєдіяльності та правил поведінки під час роботи в комп’ютерному класі. Повторення та актуалізація вивченого в 7 класі.

1.2 Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень. Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду

1.3 Кодування текстових і числових даних. Таблиці кодів символів

1.4 Кодування графічних, відео та аудіо даних

1.5 Розв‘язування задач

1.6 Персональний комп’ютер, його основні складові. Процесор, пристрої пам’яті, введення та виведення даних, мультимедійні пристрої

1.7 Технічні характеристики та призначення основних складових персонального комп’ютера

1.8 Історія обчислювальних та комп’ютерних пристроїв. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування.

1.9 Підсумковий урок

2. Опрацювання текстових даних

2.1 Повторення правил створення, редагування та форматування текстових документів

2.2 Форматування з використанням стилів

2.3 Колонтитули

2.4 Структура документа. Автоматизоване створення змісту документа

2.5 Гіперпосилання в текстових документах

2.6 Спільна робота з документом. Підсумковий урок

3. Створення та публікація веб-ресурсів

3.1 Веб-сайти. Типи сайтів, їх особливості. Дизайн веб-сторінки, принципи розміщення контенту

3.2 Автоматизовані засоби для створення та публікації веб-ресурсів

3.3 Створення та публікація веб-сторінок

3.4 Поняття про мову гіпертекстової розмітки. Теги й атрибути. Заголовки, звичайний текст, графічні елементи

3.5 Створення простої веб-сторінки

3.6 Таблиці, списки, посилання.

3.7 Мультимедійні елементи на веб-сторінках

3.8 Каскадні аркуші стилів. Підсумковий урок

4. Опрацювання мультимедійних об’єктів

4.1 Створення, відтворення і сприйняття людиною мультимедійних об’єктів. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа

4.2 Кодування аудіо- та відеоданих. Формати аудіо- та відеофайлів. Засоби перетворення аудіо- й відеоформатів

4.3 Захоплення аудіо. Редагування аудіофрагментів. Побудова аудіоряду. Експорт аудіо даних.

4.4 Захоплення відео, редагування відеофрагментів. Створення сценарію відео-ролика. Додавання до кліпу ефектів

4.5 Створення відео

4.6 Сервіси розміщення аудіо та відео файлів в Інтернеті. Підсумковий урок

5. Алгоритми та програми

5.1 Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна середовища програмування

5.2 Програмний проект і файли, що входять до його складу. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання.

5.3 Поняття мови програмування. Складові мови програмування. Запис програми засобами середовища програмування.

5.4 Основні компоненти програми для ОС з графічним інтерфейсом. Поняття форми, елемента керування, події, обробника події. Редагування коду обробника події. Використання вікон повідомлень.

5.5 Поняття об’єкту та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми). Властивості і методи елементів керування. Елементи керування «напис» та «кнопка». Складання програм, що обробляють натискання кнопок та визначають вміст написів на формі.

5.6 Налагодження програмного коду

5.7 Практична робота. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення

5.8 Практична робота. Створення програми з кнопками та написами. Підсумковий урок

6. Алгоритми та програми (продовження)

6.1 Величини (змінні і константи), їхні властивості

6.2 Компоненти для введення даних: текстове поле. Співвідношення типів даних та елементів для введення даних, зчитування даних з елементів введення

6.3 Практична робота. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування

6.4 Величини цілих типів. Величини числового типу, операції над ними

6.5 Величини дійсних типів. Величини числового типу, операції над ними

6.6 Величини логічного типу, операції над ними

6.7 Величини символьного типу, операції над ними.

6.8 Величини рядкового типу, операції над ними

6.9 Перетворення величин одного типу на інший

6.10 Практична робота: Налагодження готової програми. Підсумковий урок

7. Алгоритми та програми (продовження)

7.1 Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин

7.2 Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання

7.3 Поліваріантне розгалуження

7.4 Компоненти вибору. Елементи для введення даних: перемикач, прапорець

7.5 Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин. Цикл із передумовою

7.6 Алгоритми з повтореннями. Цикл із післяумовою

7.7 Алгоритми з повтореннями. Цикл із параметром

7.8 Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання

7.9 Практична робота. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин

8. Алгоритми та програми (продовження)

8.1 Відображення базових графічних примітивів – лінія, прямокутник, сектор, ламана, еліпс

8.2 Налаштування стилю та кольору примітивів засобами мови програмування

8.3 Створення програм із графічним відображенням даних

8.4 Графічні компоненти

8.5 Відображення рисунків із зовнішніх файлів

8.6 Розробка програм з графічними компонентами

8.7 Практична робота: Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних. Підсумковий урок

9. Розв’язування компетентнісних задач. Виконання проектів

9.1 Розв’язування компетентнісних задач

9.2 Розв’язування компетентнісних задач

9.3 Розв’язування компетентнісних задач

9.4 Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів. Вибір теми проекту. Його планування. Добір ресурсів.

9.5 Виконання проекту.

9.6 Захист проекту.

9.7 Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.